Essay regarding Sample
Test

Essay regarding Sample

1 . 1Pendahuluan Penyelidikan selalu dikaitkan dengan info numerika. Melalui penyelidikan kuantitatif, data numerika yang dikumpul dianalisis dengan menggunakan ujian statistik. Variabel-variabel dalam sesuatu fenomena di bawah kajian dioperasikan…..